EN
Mae’r gystadleuaeth wedi cau yn awr, ond byddem yn dwlu gweld mwy o’ch dymuniadau. Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr er mwyn cadw i fyny gyda Dymuniad Cymru a chael y newyddion diweddaraf am waith WWF Cymru yng Nghymru.
#DymuniadCymru

Sut i gymryd rhan mewn tri cham hawdd:

TYNNU LLUN
GWNEUD #DYMUNIADCYMRU
EI RANNU!

Cylchlythyr Dymuniad Cymru

Hoffem yn fawr petai chi’n cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr. Byddwn ni’n rhannu ein hoff ddymuniadau, yn dweud wrthych sut y gallwch gymryd mwy o ran mewn cefnogi gwaith WWF, ac yn rhoi syniadau i chi i helpu pobl a bywyd gwyllt i ffynnu. Byddwn ni hefyd yn datgelu pwy sydd wedi ennill ein rhoddion byw’n dda!

Rhannu’ch Dymuniad Cymru

Mae’n adeg gyffrous i bobl sy’n hoffi natur ac sy’n hoffi byw yng Nghymru.

Mae ein gwleidyddion ar fin pasio deddf newydd a allai wneud gwahaniaeth mawr i iechyd ein planed – Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Felly dyma ein cyfle i ddangos iddyn nhw sut olwg sydd ar ddyfodol disgleiriach!

Ystyr Dymuniad Cymru yw adrodd eich stori, mewn ciplun, o fyw mewn cytgord â natur.

Gallai’r llun fod yn un ohonoch chi’n gadael y car ac yn beicio i’r ysgol, y tomatos rydych wedi’u tyfu gartref, iâr fach yr haf hardd yn eich gardd, neu chi’n cael sblash yn y môr neu’n mynd am dro mewn coedwig werdd drwchus.

Bydden ni’n dwlu gweld a rhannu’ch lluniau!

Sut i gymryd rhan mewn tri cham hawdd:

TYNNU LLUN
GWNEUD #DYMUNIADCYMRU
EI RANNU!

Sut i gymryd rhan

 • Tynnwch lun

  Dangoswch i ni sut olwg sydd ar ddyfodol disglair i chi ac i’n planed.

 • Gwnewch ddymuniad

  Dywedwch wrth bawb pam mae’n bwysig A thagiwch e #DymuniadCymru

 • Rhannwch e

  Postiwch eich llun i Twitter neu Instagram neu ar dudalen WWF ar Facebook a rhowch wybod i Gymru (a’r byd) eich bod chi’n malio! Ond cofiwch ei dagio #DymuniadCymru

 • Os yw’n well gennych ei e-bostio, mae hynny’n iawn hefyd. Anfonwch eich llun a’ch dymuniad at: welshwish@wwf.org.uk a byddwn ni’n ei bostio ar y we ar eich rhan.

  Ac os hoffech chi, cadwch mewn cysylltiad gyda’n cylchlythyr neu dewch yn un o gefnogwyr WWF – bydden ni wrth ein bodd i’ch croesawu!