EN
Wyddech chi y gallai Cymru fod ar fin gwneud rhywbeth anhygoel dros bobl a bywyd gwyllt? Mae Llywodraeth Cymru ar fin cyflwyno deddf newydd – Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a gallai gwneud bywyd yn well i bobl a bywyd gwyllt.
#DymuniadCymru

Stori Dymuniad Cymru


Mae Llywodraeth Cymru ar fin cyflwyno deddf newydd – Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Os bydd yn cael y ddeddf hon yn iawn, bydd yn wych!

Gallai ein helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a gwarchod ein coedwigoedd a’n cefnforoedd gwerthfawr, gan wneud bywyd yn well i bobl ledled y byd yn ogystal ag yng Nghymru.

Mae WWF ynghyd a dros 20 o fudiadau yn cynnwys elusennau amgylcheddol a datblygu i grwpiau crefydd a ffydd, iaith a merched wedi ymuno i rannu ein gweledigaeth ni o ddyfodol dislgair i Gymru. Rydyn ni i gyd yn gweithio ar faterion gwahanol, ond rydyn ni’n llefaru ag un llais ynghylch pam y mae Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol mor bwysig a sut y gall helpu cenedlaethau o’n teuluoedd yn y dyfodol i fyw bywydau iach, hapus a diogel.

Dyma ein gweledigaeth ni o ddyfodol dislgair Cymru

Dyfodol disgleiriach i Gymru from WWF Cymru

Mwy o wybodaeth www.lluniodyfodolcymru.org.

Felly sut mae Dymuniad Cymru’n ffitio â hyn?

Dechreuodd y stori ym mis Mawrth 2014, fel rhan o Awr Ddaear – ein digwyddiad diffodd goleuadau blynyddol, pan mae pobl o gwmpas y byd yn dangos eu cefnogaeth i’n planed wych.

Fe wnaethon ni sylweddoli bod hyn yn gyfle gwych. Roedden ni eisiau dangos i wleidyddion bod angen i’r ddeddf hon weithio a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r byd yn yr ydym yn ei garu. Pa ffordd well i wneud hyn na gwahodd cefnogwyr Awr Ddaear i gymryd rhan?

Ganwyd Dymuniad Cymru. Fe wnaethon ni greu gwefan a’ch gwahodd i wneud ‘dymuniad’ dros ‘Gymru Un Blaned’ – gwlad lle rydyn ni’n defnyddio ein cyfran deg o adnoddau’r Ddaear.

Bu’n llwyddiant ysgubol! Mwy na mil o ddymuniadau mewn llai na mis, a chefnogaeth gan bobl fel Michael Sheen ac aelodau o garfan rygbi Cymru.

Ond nid dyna ddiwedd y stori. Mae angen i ni ddweud wrth wneuthurwyr penderfyniadau ein bod ni’n malio am ddyfodol lle rydyn ni’n byw mewn cytgord â byd natur.

Felly rhannwch eich lluniau, rhannwch eich storïau. Gwnewch Ddymuniad Cymru a gadewch inni wireddu’r freuddwyd hon.

A gyda llaw…mae digonedd o bobl eraill yn teimlo’r un peth cliciwch yma i gael gwybod mwy.

Penawdau

  • Cannoedd o luniau #dymuniadcymru wedi eu cymryd
  • Lansiwyd 5ed Mawrth 2014
  • 22 Aelod Cynulliad wedi gwneud dymuniad a dod yn rhan o’r sêr.
  • Gwnaethpwyd mwy na 1,000 o ddymuniadau ar ddiwrnod Awr Ddaear 29ain Mawrth.